ערוץ מעניין במיוחד http://sarit-hanaka.co.il/hebrew-CatalogImagesList-0-site+images+catalog--משאבות_חלב_להשכרה.html זהו ערוץ נסיון